Velkommen til Breivik Kalkverk AS

Vi har sommer stengt veke 28 og 29

Breivik kalk er malt kalkstein, fremstilt av grovkrystallinsk marmorkalkstein (grunnfjellkalk) av prekambrisk alder. Forekomsten ligger på Larsnes på søre Sunnmøre, og har vært i kontinuerlig drift siden 1885

Breivik kalk leveres i to hovedkategorier:

Jordbrukskalk og Fôrkalk 


ReCon støttemur 

ReCon eit solid og prisgunstig alternativ til naturstein.  Vi har to typar frontar, Limestone og Weathered Edge. 
Breivik sementvarer

  • Forskalingsblokk
  • Ministøttemur
  • Belegningsstein

Pukk, grus, sand fyllmasser

Levering i bulk eller storsekk

  • Fyllmasser og sprengstein- samfengt

  • Grå pukk og singel

  • Kalkgrus og singel

  • Støypesand

  • Glasopor - Skumglas: Drenerande og isolerande masser