Velkommen til Breivik Kalkverk AS

Breivik kalk er malt kalkstein, fremstilt av grovkrystallinsk marmorkalkstein (grunnfjellkalk) av prekambrisk alder. Forekomsten ligger på Larsnes på søre Sunnmøre, og har vært i kontinuerlig drift siden 1885

Breivik kalk leveres i to hovedkategorier:

Jordbrukskalk og Fôrkalk 


ReCon støttemur 

ReCon eit solid og prisgunstig alternativ til naturstein.  Vi har to typar frontar, Limestone og Weathered Edge. 
Breivik sementvarer

  • Forskalingsblokk
  • Ministøttemur
  • Belegningsstein

Pukk, grus, sand fyllmasser

Levering i bulk eller storsekk

  • Fyllmasser og sprengstein- samfengt

  • Grå pukk og singel

  • Kalkgrus og singel

  • Støypesand

  • Glasopor - Skumglas: Drenerande og isolerande masser