Breivik ReCon støttemur

ReCon støttemur er raskere å montere enn andre kjente løsninger og dette gir store innsparinger for byggherre og entreprenør.

Utforminga av systemet gjer at støttemuren tilfredsstiller dei fleste krav og murens egenskaper er grundig dokumentert.

Dette garanterer entrepenør og sluttkunde en funksjonell støttemur med bedre egenskaper enn tilsvarende stablemur av naturstein.

I samarbeid med ReCon Wall Systems Inc. tilbyr vi teknisk rådgivning og hjelp til løsning av ditt prosjekt.


 Breivik Kalkverk leverer mur blokker til både private og næring.

retaining-walls-logopng 

Produseres og markedsføres på lisens fra ReCon Wall Systems Inc.

ReCon informasjonsbrosjyre ver.2 sep.2016.pdf