Breivik Ministøttemur

Breivik Ministøttemur er ein god støttemur med enkle prinsipp. Den kan nyttast til forstøttningsmur eller pyntemur i hage og park. Dei ulike komponentane er enkle å forholde seg til. Systemet består av heilblokk, halvblokk, svingblokk, hjørneblokk og skråavslutning samt såleplank. 

Sjå i vår monterings manual for ministøttemur for meir opplysningar. Monteringsveildening Ministøttemur.pdf