Breivik Jordbrukskalk

Jordbrukskalk 1-3 mm. Dyrkingskalk 0-16 mm.

Kontakt oss for bestilling eller send e-post til post@breivikkalkverk.no

Ingmar Dyrhol Tlf. 95 83 07 39

Desiree Grønnevik  
desiree@breivikkalkverk.no  |  Tlf. 482 31 176