Breivik Jordbrukskalk

Jordbrukskalk 0-3 mm, våt eller tørr. Jordbrukskalk 1-3 mm, tørr. Utelagra dyrkingskalk 0-8 mm og 0-16 mm.

Kontakt oss for bestilling eller send e-post til post@breivikkalkverk.no

Ingmar Dyrhol Tlf. 95 83 07 39

Desiree Grønnevik  
desiree@breivikkalkverk.no  |  Tlf. 482 31 176