Breivik kalk er malt kalkstein, fremstilt av grovkrystallinsk marmorkalkstein (grunnfjellkalk) av prekambrisk alder. Forekomsten ligger på Larsnes på søre Sunnmøre, og har vært i kontinuerlig drift siden 1885

Breivik kalk leveres i to hovedkategorier : Breivik fôrkalk og Breivik jordbrukskalk.

Breivik fôrkalk blir benyttet som kalsiumkilde i dyrefôr, med Felleskjøpet, Fiskå Mølle og Norgesfôr som de viktigste kundene.

Breivik jordbrukskalk leveres hovedsakelig på Vestlandet gjennom ulike markedskanaler. Jordbrukskalk kan også leveres som smeltekalk, som er vanlig kalk tilsatt svart farge (jernoksyd).


Jordbrukskalk

Breivik-kalk er ei rein kalktype av høg kvalitet med ideell grovleik for spreiing og opptak i jorda. 

Jordbrukskalk 0-3 vert levert både frå silo og utelagra (våt)

Dyrkingskalk 0-8 

Dyrkingskalk 0-16

Vi tilbyr også Breivik Åtekalk (svart kalk) i 600 kg storsekk.

Bidrar til raskere snøsmelting samtidig som jorda tilføres nødvendig kalk (eksempelvis 60-100 kg pr dekar)

Fôrkalk

Kalk er en viktig kalsiumkilde (Ca) for husdyr og matproduksjon. Det er for eksempel avgjørende at hønsefôret inneholder kalsium for at det skal utvikle seg en normal skallhinne på eggene.

Breivik fôrkalk har en god og stabil kvalitet og kan benyttes som fôrtilsetning til de fleste husdyr

Breivik Kalkverk har en høy markedsandel av leveranser til fôrindustrien i Norge. 


Forkalkproduksjonen er avslutta, men vi har fortsatt grov forkalk 1-3 på lager.


Kontakt oss for bestilling eller send e-post til post@breivikkalkverk.no

Ingmar Dyrhol Tlf. 95 83 07 39

Desiree Grønnevik  
desiree@breivikkalkverk.no | Tlf. 482 31 176